BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

» За Програмата
» Компоненти на програмата
» Компоненти на Програмата
» Партньори на програматаНОВА БРОШУРА

АКТУАЛНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 2014 - 2015 Г.
Картичка и плакат Световен ден за борба срещу...

НАЙ-НОВИЯТ НИ ВИДЕОКЛИП И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
НАЙ-НОВИТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И...

Най-новата брошура по туберкулоза

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


Компоненти на програмата

Дейностите и услугите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" са организирани в девет компонента.Тази организация има за цел да осигури изпълнението на интегриран и балансиран подход за борба срещу ХИВ/СПИН чрез превенция, диагностика, лечение, грижи и подкрепа за хората, засегнати от заболяването.

КОМПОНЕНТ 1: Създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на ХИВ/СПИН в България.

КОМПОНЕНТ 2: Укрепване на научните основи за целенасочен и ефективен национален отговор на ХИВ/СПИН.

КОМПОНЕНТ 3: Увеличаване на обхвата на доброволно консултиране и изследване за ХИВ чрез мрежа от ниско прагови услуги с фокус върху групите в най-голям риск.

КОМПОНЕНТ 4: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции.

КОМПОНЕНТ 5: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромската общност, които са в най-голям риск (15-25 г.) чрез увеличаване на обхвата на групата с услуги за превенция и насочване, базирани в общността.

КОМПОНЕНТ 6: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на проституиращите мъже и жени чрез увеличаване обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции.

КОМПОНЕНТ 7: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на млади хора в най-голям риск (10-19г.) чрез увеличаване на услугите и програмите, насочени към младите хора.

КОМПОНЕНТ 8: Подобряване качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ/СПИН чрез гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа.

КОМПОНЕНТ 9: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъже, които правят секс с мъже (MСM) чрез увеличаване обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции.

 


Полезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]