BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

» Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
» Основни принци в работата на Глобалния фонд
» Кратка история
» Посланици на добра воля
» Глобален фондНОВА БРОШУРА

АКТУАЛНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 2014 - 2015 Г.
Картичка и плакат Световен ден за борба срещу...

НАЙ-НОВИЯТ НИ ВИДЕОКЛИП И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
НАЙ-НОВИТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И...

Най-новата брошура по туберкулоза

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


Основни принци в работата на Глобалния фонд

Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария е създаден въз основа на серия от принципи, които направляват всичките му дейности - от управление до отпускане на средства:

1. Оперира като финансов инструмент, а не като организация за реализиране на дейности.

Целта на Глобалния фонд е да привлича, управлява и отпуска средства за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
Фондът не прилага програми директно, вместо това разчита на знанията и уменията на местните експерти.

Като финансов механизъм, Глобалният фонд работи в тясно сътрудничество с други двустранни и многостранни организации в областта на здравеопазването и развитието, с цел координиране на новите програми с вече съществуващите такива. В много случаи тези партньори участват и в местните Национални координационни комитети, осигуряващи важна техническа помощ по време на процеса на разработване на предложенията и реализирането на програмите. Глобалният фонд разчита на съществуващо финансово управление, системи за мониторинг и отчитане, където това е възможно.

2. Осигурява финансови средства и съдейства за допълнително привличане на такива.

Глобалният фонд финансира програми само, когато е получил гаранции, че неговата помощ не замества или не намалява други източници на финансиране, отпуснати за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, или други, отделени за общественото здраве в по-общ план.
Глобалният фонд активно търси допълнително финансиране от други донори и използва своите средства така, че да предизвика допълнителни инвестиции от донори и под-получатели.

3. Подкрепя програми, разработени с държавно участие.

Глобалният фонд подкрепя програми, разработени с държавно участие и в съответствие с националните стратегии и планове в областта на здравеопазването. Фондът очаква активно  участие на всички заинтерисовани в общественото здравеопазване,включително и на представители на гражданското общество и частния сектор, което да гарантира всеобхавтност и устойчивост на програмите.
4.Действа по балансиран начин в зависимост от различните региони, болести и интервенции;
При отпускането на средства Глобалният фонд дава приоритет на ефективни предложения от най-нуждаещите се страни и региони, с най-високи нива на разпространение на болестите, и с най-малки налични финансови ресурси за борба с тези епидемии. В същото време се разглеждат и предложения и от държави с по-висок жизнен стандарт. Като цяло, Фондът финансира програми във всички райони на света като изисква гаранции, че средствата се използват по предназначение.

5. Цели постигане на интегриран и балансиран подход към превенцията и лечението.

Глобалният фонд има всеобхватен подход към СПИН, туберкулоза и малария, финансирайки както превенцията, така и лечението в зависимост от нуждите, определени на местно ниво. Три четвърти от страните, получили средства за борба срещу ХИВ/СПИН, ще използват поне една част от техните средства, за да осигурят антиретровирусна терапия. Всички средства, отпускани за борба срещу ХИВ, включват дейности по превенцията, насочени най-често към младите хора, които съставляват 40% от всички нови случаи на заразяване по света. Средствата, отпускани за борба срещу малария ще осигурят по-широк достъп до мрежи, обработени с препарати против насекоми, и едновременно с това ще дадат на здравните власти инструментите и знанията да идентифицират, диагностицират и лекуват болните. В случаите на туберкулоза специално ползата от осигуряването на ефективно лечение предотвратява по-нататъшното разпространение на болестта.

6. Оценява предложенията за финансиране чрез независими процеси на разглеждане.

Глобалният фонд използва независима Комисия за техническо разглеждане на предложенията, което гарантира насочването на ограничените ресурси към технически стабилни програми с най-големи шансове за успех. В комисията са включени експерти по заболяванията, както и специалисти в областта на развитието, които са способни да оценят как предложените програми допълват настоящите усилия за намаляване на проблемите в здравеопазването и социалното развитие на държавно ниво.

Секретариатът на Глобалния фонд преценява първо надеждността на предложенията, след което ги предава на Комисията за техническо разглеждане, която ги оценява по техническа състоятелност и заслуги, сравнявайки ги с доказано добрите практики.
Чрез този процес на разглеждане предложенията се разделят в четири основни категории:

  1. готови и подходящи за финансиране;
  2. подходящи за финансиране след съответните уточнения;
  3. неподходящи за финансиране на настоящия етап, но се препоръчва преразглеждане и повторно кандидатстване;
  4. неподходящи за финансиране;

След това Бордът на Глобалния фонд разглежда препоръките, направени от Комисията за техническо разглеждане, и одобрява предложенията по точки 1 и 2 /по-горе/ в зависимост от наличието на средства. Комисията налага много по-строги изисквания във втория етап, отколкото в първия, приемайки, че качеството на предложенията се е подобрило в следствие на значителните инвестиции от страните в процеса на разработване на предложенията, често с важен принос от страна на техническите партньори.

7. Действа прозрачно и отговорно.

Програмите, получили финансова помощ от Глобалния фонд, се придържат към стриктни стандарти за отчетност.Обществеността може да проследи тази отчетност чрез Интернет страницата на фонда, където редовно се публикуват всички одобрени предложения и подписани споразумения за отпускане на средства, както и документите, разисквани по време на срещите на Борда на Глобалния Фонд.


Полезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]