BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

» За Програмата
» Компоненти на програмата
» Компоненти на Програмата
» Партньори на програматаНОВА БРОШУРА

АКТУАЛНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 2014 - 2015 Г.
Картичка и плакат Световен ден за борба срещу...

НАЙ-НОВИЯТ НИ ВИДЕОКЛИП И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
НАЙ-НОВИТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И...

Най-новата брошура по туберкулоза

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


Партньори на програмата

Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" е една от най-мащабните  превантивни здравни програми в страната.
В различните дейности по програмата са ангажирани над 650 консултанти, експерти и сътрудници, здравни специалисти.
Партньори на Програмата са Националния център по заразни и паразитни болести /НЦЗПБ/, 13 регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве / РИОКОЗ/,  медицински университети, над 50 неправителствени организации, работещи сред уязвими групи, както и за реализиране на проекти в областта на здравното образование. 138 училища от 14 общини работят за поетапно въвеждането на здравно образование и развитие на политики за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН.

Информация за неправителствените организации, които са партньори на Програмата - прочети тук.

КАРТА НА ПАРТНЬОРСТВАТА

 


За периода 1 януари - 30 септември 2016 г. Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария одобри план за приключване на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН".

Информация за неправителствените организации, които изпълняват дейности по плана за приключване - прочети тук.
Download 1481014136_ngo_list_2016_hiv_program_16.2.2016.pdf


Полезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]