BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИННационална програма 2017-2020 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2008-2015 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2001-2007 г.
Национална програма за профилактика и контрол на...

НОВА БРОШУРА

АКТУАЛНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 2014 - 2015 Г.
Картичка и плакат Световен ден за борба срещу...

НАЙ-НОВИЯТ НИ ВИДЕОКЛИП И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
НАЙ-НОВИТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И...

Най-новата брошура по туберкулоза

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


Термини и съкращения

Термини (на български език)

ХИВ-позитивен - това е човек, който е носител на ХИВ.

Остра ХИВ-инфекция според някои изследователи означава периода между момента, в който човек се заразява с ХИВ и момента, в който организмът произвежда антитела срещу вируса (обикновено между 6 и 12 седмици).

Прозоречен период е времето, което минава, преди човек, заразен с ХИВ, да даде положителен резултат за антителата на ХИВ. Статистиката сочи, че 95-97% от хората, заразени с ХИВ, развиват антитела в рамките на 12 седмици (3 месеца). Националният Център за контрол на заболяванията в Атланата обяви, че в някои редки случаи могат да минат и 6 месеца, за да даде заразеният положителен резултат от теста. На този етап резултатите са обикновено 99.9% точни.

Антиретровирусна терапия е комбинираната терапия, която се прилага при хора заразени с ХИВ. АРТ променя естествения ход на ХИВ-инфекцията и значително удължава периода от първоначалното инфектиране до развитието на симптомите. За постигане на подобни резултати особено важно е лечението да започне преди да се развият симптоми, макар че често дори и пациенти, които са започнали да се лекуват след диагностицирането на СПИН, постигат големи и трайни резултати по отношение на своето здраве. Въпреки ефективното действие за забавяне на развитието на СПИН-свързани заболявания, АРТ не може да премахне инфекцията напълно.

Опортюнистични инфекции се причиняват от организми, които не могат да предизвикат болест у хора с нормална имунна система, но „се възползват” от отслабената имунна система на хора с ХИВ.

CD4 клетки - броят на CD4 клетките дава представа колко клетки на имунната система са се активизирали в кръвта. Когато количеството на CD4 е понижено, това означава, че имунната система е засегната. Тестът за измерване на вирусния товар показва какво количество от вируса циркулира в кръвта. Голямото количество вирус в кръвта е показател, че ХИВ се възпроизвежда активно и инфектира и убива все повече нови клетки. Колкото е по-голямо количеството на ХИВ в кръвта, толкова по-бързо ще се развие инфекцията.

Съкращения (на български език)

ХИВ - Вирус на човешката имунна недостатъчност
СПИН - Синдром на придобитата имунна недостатъчнос
АРТ - Антиретровирусна терапия
ИВН - Интравенозни наркомани
МСМ - Мъже, които правят секс с мъже
КАБКИС - Кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН
ПЕП - Постекспозиционна профилактика
ППИ - Полово предавани инфекции
ППБ - Полово предавани болести
МЗ - Министерство на здравеопазването
НПО - Неправителствени организации
НЦЗПБ - Национален център по заразни и паразитни болести
НЦН - Национален център по наркомании
СЗО - Световна здравна организация

Съкращения (на английски език)

AIDS - Acquired Immunodeficiency Syndrome
ART - Antiretroviral therapy
ARV - Antiretroviral
HIV - Human Immunodeficiency Virus
IDU - Injecting drug user (or use)
MSM - Men who have sex with men
MTCT - Mother-to-child transmission
NGO - Nongovernmental organization
OVC - Orphans and vulnerable children
PHC - Primary healthcare
PMTCT - Prevention of mother-to-child transmission
STI - Sexually transmitted infection
T&C - Testing and counseling (for HIV)
VTC - Voluntary testing and counseling (for HIV)


Полезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]