BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

» За Програмата
» Компоненти на програмата
» Компоненти на Програмата
» Партньори на програматаНОВА БРОШУРА

АКТУАЛНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 2014 - 2015 Г.
Картичка и плакат Световен ден за борба срещу...

НАЙ-НОВИЯТ НИ ВИДЕОКЛИП И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
НАЙ-НОВИТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И...

Най-новата брошура по туберкулоза

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


Неправителствени организации, работещи по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"

Списък на организации, реализиращи дейности по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” през 2008 год


Компонент 1 "Изграждане на капацитет за превенция на ХИВ в здравния и социалния сектор"

Национално сдружение на общините в Република България
Председател: Красимир Мирев
Адрес: гр.София
ул.”Голаш” 23
тел.: 02/ 943 44 67, 943 44 68

Сдружение „Център за здравни стратегии и програми”
Председател: Павлина Василева
Адрес: гр.София
бул. ”Ал.Стамболийски” 22А, ет.3
тел.: 02/ 980 09 71


Общински програмни мениджъри от местните координационни офиси на Програмата, реализиращи дейности в рамките на Компонент 1


Красимира Елисеева
гр. Видин 3700
ул. „Княз Борис I ” №25, ет.3
тел./факс: 094 / 600 775
e-mail: elisei4e@abv.bg

Иванка Георгиева
гр. Пазарджик 4400
ул.”Екзарх Йосиф” №6 /Младежки дом/
тел.: 034 / 44 16 55
e-mail: vanche_lusky@abv.bg

д-р Димитър Славов
гр.Варна 9000
ДКЦ 1 "Св.Клементина", ет. 2, стая 202 А
e-mail: slavov_52@mail.bg

д-р Рада Бояджиева
гр. Пловдив 4000
ул. „Авксентий Велешки” № 20
тел. 032 / 656 780
e-mail: reverance@abv.bg

Даниела Константинова
гр.Русе 7000
ул. „Черно море” №2, стая 36
тел. 082 / 881 794

д-р Ивайло Димитров
гр. Бургас 8000
ул. "Гладстон"47
тел. 056 / 841 391
е-mail:lac_bourgas@mail.bol.bg
doctor_ivo@abv.bg

д-р Антон Билев
гр. Благоевград 2700
ул. „Тодор Александров” № 2, ет.7
факс: 073 / 831 151
е-mail: blg@blgmun.com

д-р Николай Червенски
гр. Стара Загора 6000
бул. „Руски” № 36, ет. 2, ст. 207
е-mail: lac_starazagora@mail.bol.bg;
nikchervensky@yahoo.com

д-р Александър Вичев
гр. Плевен 5800
ул. „Русе” №1, ет.4
тел. 064 / 826 326
е-mail: lac_pleven@mail.bol.bg

Компонент 2 "Изграждане и функциониране на Национална система за второ поколение епидемиологичен надзор"

Дейностите по Компонент 2 се осъществяват от Националния център по заразни и паразитни болести и РИОКОЗ в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Плевен, Русе, Благоевград, Стара Загора и Пазарджик.


Компонент 3 „Укрепване и промоция на услугите по доброволно консултиране и изследване”

Дейностите по Компонент 3 се осъществяват от РИОКОЗ в градовете Бургас, Варна, Добрич, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Благоевград, Велико Търново, Русе, Националния център по заразни и паразитни болести и неправителствените организации:

Сдружение "Здраве без граници"
Председатели: Елена Биринджиева и Елеонора Палазова
Адрес: гр. София
СБАЛАГ „Майчин дом”
ул.”Здраве” №2
тел. 02/ 952 33 99

Асоциация "Здраве и бъдеще"
Председател: Лъчезар Антонов
Адрес: гр. София
Бул. „Веслец” 2
тел. 02/989 78 48

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
Председател: д-р Радосвета Стаменкова

Адрес: София
бул. „Дондуков” 67
тел. 02/ 943 46 77

Фондация "Куиър България"
Председател: Дамаскин Дуков

Адрес: София
ул."Лавеле" 8, ет.2
тел.: 02/ 980 19 70
факс: 02/ 983 32 29


Компонент 4 "Превенция на ХИВ сред интравенозни наркомани"

Сдружение "Доза обич"
Председател: Антоанета Радева

Адрес: гр.Бургас
ул. „Цар Асен” №81, ет.2
тел.: 056 / 82 75 47

Фондация "За по-добро психично здраве"
Председател: Тони Милева

Адрес: гр. Варна
ул.”Царевец”, бл.9, вх.В, ет.8, ап.78
тел.: 052/ 30 02 14

Областен съвет на Български червен кръст
Председател: Михаил Николов

Адрес: гр. Кюстендил
ул. „Стефан Караджа” №25
тел.: 078 / 5 03 71

Фондация "П.У.Л.С"
Председател: Екатерина Велева

Адрес: гр. Перник
ул.”Радомир” №1, ет. 4
тел.: 076 / 60 10 10

Фондация "Панацея"
Председател: Ася Стоянова

Адрес: гр. Пловдив
ул.”Божидар Здравков” №19
тел.: 032 / 62 63 79

Фонд за превенция на престъпността "ИГА"
Председател: Марина Манолчева

Адрес: гр. Пазарджик
бул.”Ал. Стамболийски” №8, пощенска кутия 140
тел.: 034 / 44 23 89

Областен съвет на Български червен кръст
Председател: Руденко Йорданов

Адрес: гр. Русе
кв. „Възраждане”,
ул. „Плиска” №2, бл. „Плиска
тел.: 082 / 84 59 37

Фондация "Инициатива за здраве"
Председател: Елена Янкова

Адрес: гр. София
ул.“Тодор Каблешков”№52, А
тел.: 02/955 04 72

Фондация "Социални и здравни алтернативи"
Председател: Тихомир Нехризов
Адрес: гр.Плевен
жк "Дружба", бл.318, вх.Д

Сдружение "Адаптация"
Председател: Марияна Станкова

Адрес: гр. Благоевград
ул."Скаптопара" 22
тел. 073/ 83 23 70


Компонент 5 "Превенция на ХИВ сред ромски общности"

Фондация "Областен ромски съюз"
Председател: Митко Доков

Адрес: гр. Бургас
кв. „Победа”, ул.” Кубрат” № 4, ет. 8
тел.: 056 / 917 855

Сдружение "Свят без граници"
Председател: Ганчо Илиев

Адрес: гр. Стара Загора
ул. “Хаджи Димитър Асенов” № 96, ет.3, ап.13
тел.: 042 / 25 94 83

Фондация "Инициатива за здраве"
Председател: Елена Янкова
Адрес: гр. София
ул.“Тодор Каблешков”№52, А
тел.: 02/955 04 72

ФМС "Напредък"
Председател: Пламен Цанков
Адрес: гр. Пазарджик
ул. “Бузлуджа” №9
тел.: 034 / 44 85 02

Сдружение "Здравето на ромите"
Председател: Д-р Стефан Панайотов
Адрес: гр. Сливен
ул.”Сан Стефано” 62
тел.: 044 / 62 30 56

Сдружение "Съучастие"
Председател: Илиян Ризов
Адрес: гр. Варна
жк “Възраждане”, бл. 22, ап.91
тел.: 052 / 43 49 86

Фондация "Толерантност и взаимопомощ"
Председател: Зина Йосифова

Адрес: гр. Хасково
ул. Пещера № 2
тел.: 038/642 980

Фондация за регинално развитие "Рома - Пловдив"
Председател: Антон Карагьозов

Адрес: гр.Пловдив
ул.Малина №12
тел.: 032/653678

Сдружение "Заедно"
Председател: Драгомир Михайлов

Адрес: гр. Видин
ул. "Иглика" 2
тел. 094/601 096


Компонент 6 "Превенция на ХИВ сред проституиращите"

Сдружение “Доза обич”
Председател: Антоанета Радева
Адрес: гр. Бургас
ул. „Цар Асен” №81, ет.2
тел.: 056 / 82 75 47

Сдружение “Център Отворен Свят”
Председател: Ирена Велева

Адрес: гр. Хасково
ул. „Цар Калоян” №2
тел.: 038 / 62 26 09

Сдружение “ИМКА-Русе”
Председател: Здравка Демирева
Адрес: гр. Русе
ул. „Раковска” № 19
тел.: 082 / 83 15 98

Фондация “Перспективи”
Председател: Румяна Давидова
Адрес: гр. Сандански
ул.”Пирин” №112, вх.Б
тел.: 0899 / 92 04 18

Сдружение „Самаряни”
Председател: Диана Димова

Адрес: гр. Стара Загора
ул. "Патриарх Евтимий" 5
тел.: 042 / 62 10 83

Фондация "SOS – семейства в риск"
Председател: Анна Николова

Адрес: гр. Варна
ул. "Славянска" 32
тел.: 052 / 60 96 77

Фондация "Здраве и социално развитие"
Председател: Елена Кабакчиева

Адрес: гр. София
бул. "Македония" 17, ет.4, ап. 21
тел.: 02 / 851 81 08

Фондация "Авис Вита"
Председател: Доброслава Бързинска

Адрес: гр.Пловдив
ул."Изток" 52, ет.1
тел.: 032/62 39 74


Компонент 8 "Подходящи и достъпни лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ/СПИН"

Фондация "Надежда срещу СПИН"
Председател: Милен Чавров
адрес: гр.София
бул."Македония" 16, ет.5
тел.: 02 /952 22 80

Фондация "Каспар Хаузер"
Председател: Павел Малинов

Адрес: гр.София
ул. "Иван Гешов", ет.3, кабинет 1
тел.: 02 / 952 37 80

Фондация "И"
Председател: д-р Даниела Йорданова

Адрес: гр.Варна
ул. "Дебър" 50
тел.: 052/ 21 36 /вътр.402  Неправителствени организации, работещи по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"
  Училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН
  Общински проекти по интервенцията "Младежи в извън училищна среда"Полезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]