BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

» За Програмата
» Компоненти на програмата
» Компоненти на Програмата
» Партньори на програматаНОВА БРОШУРА

АКТУАЛНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 2014 - 2015 Г.
Картичка и плакат Световен ден за борба срещу...

НАЙ-НОВИЯТ НИ ВИДЕОКЛИП И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
НАЙ-НОВИТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И...

Най-новата брошура по туберкулоза

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


Училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН

Проекти в рамките на дейност „Развитие на училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН”, подготвени от пилотни училища по Компонент 7, които ще бъдат финансирани от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в периода януари - септември 2008 год.:


Благоевград

Проект "Да се обичаме безопасно” - УН на VІІ СОУ „Кузман Шапкарев"
Проект „Нашето здраве е в нашите ръце II” - УН на НХГ "Св.св. Кирил и Методий"
Проект "Големите за малките" - УН "Шанс" на V СОУ "Г. Измирлиев"
Проект "Бъдещето е в твои ръце" - УН на VІІІ СОУ "Арсени Костенецeв"

Бургас

Проект „Знания, партньорства, здраве” - УН на ГЧЕ „Васил Левски”
Проект „Устойчиво развитие на училищна стратегия за ограничаване на рисковото сексуално поведение” - УН на СОУ „Димчо Дебелянов”
Проект „Tous ensemble-II” - УН на ГРЕ „Г. С. Раковски”
Проект „Здраве без риск - развитие на училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН” - УН на ОУ „Св. Княз Борис І”
Проект „Изграждане и развитие на умения за здраве” - УН „Кумлук” на ОУ „Христо Ботев”
Проект „С мисъл за другите” - УН на СОУ „Иван Вазов”

Варна

Проект „Сексуално знание – за сексуално здраве” - УН на ОУ „Проф. Марин Дринов”
Проект „Без риск” - Сдружение „Европейски проекти в България”, ПГСАГ „Васил Левски”
Проект „Здраве и радост от живота – моят отговорен избор - 2” - УН на ІV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри”

Велико Търново

Проект „Да живееш в хармония с другите и себе си” - УН на ОУ „Бачо Киро”
Проект „Това е вярната посока” - УН на ОУ „П.Р. Славейков”Проект „Моят свят” - УН на СОУ „Вела Благоева”

Габрово

Проект „Срещу грубата сила на един модерен грях” - УН на Национална априловска гимназия
Проект „Да победим ХИВ/СПИН със силата на знанието и изкуството” - УН на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”
Проект „Изборът е наш” - УН на ПТГ „Д-р Никола Василиади”Проект „Моят и твоят живот - наша отговорност” - УН на СОУ „Отец Паисий”
Проект „Училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН - Предпазването? Никакъв проблем!” - УН на СОУ „Христо Ботев”

Пазарджик

Проект „Кабинетът по здравно образование – теория на интерактивността” - УН на СОУ „Георги Брегов”
Проект „Придобиване на сексуална култура и превенция на рисковото поведение на подрастващите ученици от IV-VIII клас на 10-15 годишна възраст” - УН на ОУ „Стeфан Захариев”
Проект „Създаване на позитивна нагласа за придобиване на сексуална култура и повишаване личната отговорност на подрастващите за предпазване от рисково социално поведение (III-VIII клас 10-15 годишна възраст)” - УН на VІІ ОУ „Христо Ботев”

Пловдив

Проект „Клуб „Приятели” – елемент от стратегия за ограничаване на рисково сексуално поведение сред учениците от Професионална гимназия по хранителни технологии и техника (ПГХТТ)” - УН на ПГХТТ
Проект „Знаещи и здрави 3” - УН на СОУ „Св. Паисий Хилендарски”
Проект „Образование за здраве” - УН на СОУ „Св. Патриарх Евтимий”
Проект „Сексуално образование за всички” - УН на СОУ „Пейо Кр. Яворов”
Проект „Здравно образование” -УН на ПГВАД „Христо Ботев”
Проект „Виртуално здраве” - УН на ПГСАГ

Плевен

Проект „Здраве за всеки” - УН на Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект”

Русе

Проект „Ограничаване на рисковото сексуално поведение сред учениците в АГ „Гео Милев” - УН на АГ „Гео Милев”
Проект „Превенция на ХИВ/СПИН чрез сексуалното и здравно образование в СИП и извън класни дейности” - УН на ОУ „Васил Априлов”
Проект „Създаване на клуб в ОУ ”Иван Вазов” гр. Русе за придобиване на умения у младите хора от 5-8 клас за информиран избор и здравни умения в областта на сексуалното и репродуктивно здраве” –УН на ОУ „Иван Вазов”
Проект „Аз не рискувам” - УН на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Проект „Опознай себе си, помогни и на другите” - УН на СОУ „Възраждане”
Проект „Сексуална култура” - УН на СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”

Стара Загора

Проект „Живей без риск, живей за утре” - УН на V ОУ „М. Станев”
Проект „Мен ме е грижа, а теб?” - УН на СОУ „Железник”
Проект „Клуб на здравето” - УН на ГПЧЕ „Ромен Ролан”
Проект „Нашият избор е здраве”- Обществен дарителски фонд – Стара Загора, І ОУ „Г. Бакалов”
Проект „Къде си? Хайде да се намерим!” - УН на СОУ „Максим Горки”
Проект „Научи и сподели с приятели” - УН на VІ ОУ „Св. Никола”

Шумен

Проект „За да мога и утре да те обичам...” - Сдружение с нестопанска цел „Сава Доброплодни”, СОУ „Сава Доброплодни”
Проекти по интервенцията "Развитие на училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН" - ноември 2006 год. - юни 2007 год.:

Благоевград

Проект „Свободен и защитен”, VІІ СОУ „Кузман Шапкарев”
Проект „Нашето здраве в нашите ръце”, Национална хуманитарна гимназия „Св.св.Кирил и Методий”
Проект „Заедно в името на децата”, V СОУ „Георги Измирлиев”

Бургас

Проект "Партньори", ПГТ „Проф.д-р Асен Златаров”
Проект „Развиване на устойчива училищна политика по здравно образование”, ГПНЕ „Гьоте”
Проект Училищен клуб „TOUS ENSEMBLE”, ГРЕ „Г.С. Раковски”
Проект “Имаш ли презерватив”, ГЧЕ „Васил Левски”
Проект „Модел на дългосрочна училищна стратегия за ограничаване на рисковото сексуално поведение сред учениците в СОУ „Димчо Дебелянов”
Проект „Развитие на училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН”, ОУ „Св. княз Борис І”
Информационно-комуникативен център „Здраве за всеки”, СОУ „Петко Росен”

Варна

Проект „Промоция на СЕДМОшколско здраве”, VІІ СОУ „Найден Геров”
Проект „Без риск”, ПГСАГ „Васил Левски”
"Здраве и радост от живота – моят отговорен избор - 2”, ІV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри”

Габрово

Проект „Заедно срещу ХИВ/СПИН”, ПМГ „Академик Иван Гюзелев”
Проект „Помисли и избери бъдеще”, СОУ „Отец Паисий”
„Училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН” – „Предпазването? Никакъв проблем!”, СОУ „Христо Ботев”
Проект „Стъпка към разумното усилие”, ПТГ „Д-р Никола Василиади”

Добрич

Проект "Довери ми се", СОУ "Любен Каравелов
Проект "Животът се нарича любов", СОУ "Свети Климент Охридски"
Проект "Заедно за сигурността на децата ни чрез здравно образование", ОУ "Панайот Волов

Пазарджик

Проект „Повишаване на знанията, развитие на уменията и позитивна нагласа за придобиване на сексуална култура, относно рисковото сексуално поведение на подрастващите (ІІІ – VІІІ клас, 10-15 годишна възраст)”, ОУ "Христо Ботев"
Проект "Кажи ДА на здравето си", СОУ "Георги Брегов"
Проект "Познанието - ваксина срещу СПИН", Математическа гимназия "Константин Величков"

Плевен

Проект "Аз и ти заедно срещу риска", Гимназия за преподаване на чужди езици

Пловдив

Проект "Знаещи и здрави 2", СОУ "Паисий Хилендарски"
Проект "Училищен кабинет /клуб/ за здравно образование, превенция и контрол на рисково сексуално поведение сред учениците с оглед превенцията на ХИВ/СПИН", СОУ "Св.Софрoний Врачански"
Проект "Здравно образование", СОУ "Патриарх Евтимий"  Неправителствени организации, работещи по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"
  Училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН
  Общински проекти по интервенцията "Младежи в извън училищна среда"Полезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]