BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

» Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
» Основни принци в работата на Глобалния фонд
» Кратка история
» Посланици на добра воля
» Глобален фондНОВА БРОШУРА

АКТУАЛНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 2014 - 2015 Г.
Картичка и плакат Световен ден за борба срещу...

НАЙ-НОВИЯТ НИ ВИДЕОКЛИП И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
НАЙ-НОВИТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И...

Най-новата брошура по туберкулоза

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


Основни документи

Декларация за ангажираност по проблема HIV/СПИН.

През юни 2001 г. държавните глави и правителствените ръководители на страните-членки се срещнаха на Специалната сесия на Генералната асамблея на ООН, посветена на ХИВ/СПИН. На срещата беше приета Декларация за ангажираност с проблема ХИВ/СПИН. Декларацията се превърна в мощно средство, което да помага при насочване на ресурсите, необходими за адекватни действия в отговор на епидемията от СПИН и гарантиране изпълнението на поетите обещания.През юни 2001 г. държавните глави и правителствените ръководители на страните-членки се срещнаха на Специалната сесия на Генералната асамблея на ООН, посветена на ХИВ/СПИН. На срещата беше приета Декларация за ангажираност с проблема ХИВ/СПИН. Декларацията се превърна в мощно средство, което да помага при насочване на ресурсите, необходими за адекватни действия в отговор на епидемията от СПИН и гарантиране изпълнението на поетите обещания.

Политическата декларация по проблемите на ХИВ/СПИН

Политическата декларация по проблемите на ХИВ/СПИН е приета на срещата на високо равнище на Генералната асамблея на ООН /31 май – 2 юни, 2006 г., Ню Йорк/ с цел да съдейства за ускоряването на отговора по проблемите на ХИВ/СПИН и за преодоляване на стигмата и дискриминацията, които продължават да бъдат сред основните пречка при борбата с болестта. В основата на Декларацията са залегнали фундаментални принципи като защита на човешките права, равенство между половете, осигуряване на възможност жените и младите хора да бъдат по-добре защитени и да бъдат намалени факторите, които ги правят уязвими на инфекцията. Подчертана е също необходимостта програмите за превенция на ХИВ/СПИН да бъдат фокусирани върху уязвимите групи и в разработването им да вземат участие ХИВ-серопозитивни лица, да се разшири достъпа до презервативи, както и достъпа до стерилен инструментариум за интравенозните наркомани. В документа е обърнато специално внимание на услугите за доброволно консултиране и тестване, базирани на принципите на конфиденциалност и информирано съгласие от страна на клиента, както и на повишаването на капацитета на медицинския персонал, които работи в спешната и първичната медицинска помощ, в женските и детски консултации, за работа с ХИВ-серопозитивни лица. По финансова оценка на UNAIDS ще бъдат необходими 20-23 милиарда долара, за да се осъществи ефективен отговор на глобалното предизвикателството ХИВ/СПИН и се осигури универсален достъп до услуги по превенция, лечение и грижи до 2010 год. Документът е подписан от повече от 140 държави-членки на световната организация. Срещата на Генералната асамблея премина под мотото „Обединение на света срещу СПИН”, а основната й цел беше да се направи преглед на постигнатите цели, заложени в Декларацията за ангажираност по проблема ХИВ/СПИН от 2001 год. и да се формулират препоръки за преодоляване на пречките пред универсалния достъп до услуги по превенция, лечение и грижи на всички нуждаещи се до 2010 год.

Бременската декларация за отговорност и партнъорство – заедно срещу ХИВ/СПИН

 

На 12 и 13 март 2007 г. в гр. Бремен, Германия, се проведе конференция на тема „Отговорност и партньорство – заедно срещу ХИВ/СПИН”. Представители на страните-членки на Европейския съюз, съседните държави, сред които Русия и Украйна, и международни организации приеха Бременска декларация за общите усилия в борбата срещу ХИВ/СПИН.

Конференцията е част от програмата на председателството на Германия на Европейския съюз, която поставя ХИВ/СПИН като приоритет за действие в сферата на здравната и социалната политика на съюза.

Бременската декларация за отговорност и партнъорство – заедно срещу ХИВ/СПИН, поставя няколко основни акцента, сред които важността да се поеме ангажимент за политическо лидерство на национално, европейско и международно ниво, да се осигури универсален достъп до услуги за превенция, лечение, грижи и подкрепа. Особено внимание се отделя на предоставянето на всеобхватно сексуално образование за младите хора и на мерките за ограничаване на предаването на инфекцията от майка на дете.

Друг основен момент е активното включване на организациите от гражданския сектор, хората засегнати от заболяването, както и редица международни организации (Световната здравна организация, Обединената програмата на ООН за ХИВ/СПИН, Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Европейския център за превенция и контрол на болестите) за единни действия срещу болестта.

В рамката на признаването, защитата и гарантирането на човешките права, декларацията ангажира държавите когато е необходимо да създават закони, ограничаващи стигмата и дискриминацията към най-уязвимите групи и хората, живеещи с ХИВ/СПИН. Цели се също подобряване на европейското и международно сътрудничество за осигуряване на достъпни лекарства чрез намиране на механизми за намаляване на цените.

Специална глава от Бременската декларация поставя искане към Европейската комисия да изпълни приетата Стратегия за борба срещу ХИВ/СПИН в Европа и съседните страни за периода 2006-2009. Комисията също трябва да подпомогне процесите по разширяване на изследователските дейности, развитие на нови технологии, обмяна на опит и добри практики и въвличане на неправителствения и бизнес сектора за осигуряване на превенция.

Чрез Бременската декларация, участниците потвърдиха ангажиментите си за изпълнението на декларациите, приети по-рано, като Декларацията за ангажираност на ООН от 2001 година, Дъблинската декларация от 2004 година и Вилнюската от 2005 година.

В Българската делегация участваха заместник-министъра на здравеопазването д-р Атанас Додов, националния координатор по СПИН д-р Тонка Върлева , експерти, работещи по проблемите на ХИВ/СПИН и представители на неправителствения сектор.

По време на конференцията, в качеството си на нова страна-членка, България представи успешни примери и добри практики в областта на приемането на човешките права в борбата срещу СПИН. Високо оценен беше опита на страната в сътрудничеството между правителствения и неправителствения сектор. Неправителствените организации са включени в Националния координационен комитет по СПИН и в процеса на вземане на решения и изпълнение на политиката на страната по проблема. Министерство на здравеопазването предоставя значителни средства от безвъзмездната помощ на Глобалния фонд за изпълнение на дейности от неправителствените организации, които работят с най-уязвимите групи.  Основни документиПолезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]