BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИННационална програма 2017-2020 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2008-2015 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2001-2007 г.
Национална програма за профилактика и контрол на...

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


Полезни връзки

  Български лекарски съюз
  Национална здравноосигурителна каса
  Позитивно за ХИВ/СПИН
  Министерство на здравеопазването
  ПРООН - България
  UNDP - Worldwide
  Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
  Световна Здравна Организация
  UNAIDS
  Национален комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести
  Изпълнителна агенция по лекарствата
  Национален съвет по наркотичните вещества
  Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене /НЦХМЕХ/
  Health Media Group
  Национален център по здравна информация
  Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване
  Български сайт за ХИВ/СПИН
  Столична Регионална Инспекция за Опазване и Контрол на Общественото Здраве
  Национален осигурителен институт
  Национален статистически институт
  Български червен кръст
  Съюз на стоматолозите в България
  Отворено общество - София
  Лекари без граници
  Международно движение на червения кръст и червения полумесец
  Организация на обединените нации
  УНИЦЕФ
  Фондът на ООН за населението
  Международен Съвет на Организации, работещи по темата СПИН /ICASO/
  AIDS Action
  Red Ribbon
  Световна банка
  United Nations Office On Drugs and Crime
  The Body – AIDS and HIV Information Resource
  Johns Hopkins AIDS Service
  Информация за лечение на ХИВ за професионалисти и ХИВ-позитивни
  AIDS Education Global Information Service
  The American Foundation for AIDS Research
  Информация за ХИВ/СПИН
  Pan American Health Organization
  Американска агенция за международно развитие
  Проект Надежда - най-голямата НПО в САЩ, ангажирана с международното здравеопазване
  Световната програма по изхранване
  Европейска мрежа за антибактериална резистентност и епидемиология
  Глобален здравен съвет
  Програма за подходящи здравни технологии
  Международна медицинска преса
  Британски съвет за медицински изследвания
  Центрове за контрол и предотвратяване на болести
  Съвет за изследвания за развитие в областта на здравето
  Международен център Фогърти
  Международна асоциация на лекарите за грижи при СПИН
  Международно дружество за СПИН
  Столична община
  Ресурсно-информационен център по СПИН
  Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

Полезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]