BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИННационална програма 2017-2020 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2008-2015 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2001-2007 г.
Национална програма за профилактика и контрол на...

НОВА БРОШУРА

АКТУАЛНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 2014 - 2015 Г.
Картичка и плакат Световен ден за борба срещу...

НАЙ-НОВИЯТ НИ ВИДЕОКЛИП И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
НАЙ-НОВИТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И...

Най-новата брошура по туберкулоза

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


Покана към неправителствени организации, които желаят да заявят интерес за участие в изпълнението на Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България"

05-11-2008

СТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ”
към

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
отправя

ПОКАНА
към

неправителствени организации,

които желаят да заявят интерес за участие в изпълнението на “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” на територията на следните общини, утвърдени от Националния координационен комитет за борба срещу СПИН и туберкулоза: Враца, Добрич, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Русе, София, Хасково.

Документи и формуляри:

Резюме на програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България"

Формуляр за предложение

Формуляр за заявяване на интерес

ПОПЪЛНЕНИТЕ ФОРМУЛЯРИ трябва да бъдат изпратени на ХАРТИЕН И МАГНИТЕН НОСИТЕЛ на адрес:

СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ”
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Пл. „Света Неделя” № 5
София 1000

ccm_bul@mh.government.bg

Информация за Програмата, както и формулярите за заявяване на интерес и указания за тяхното попълване и изпращане са публикувани на официалните електронни страници на Министерство на здравеопазването на адрес http://www.mh.government.bg/; на Националния комитет по профилактика на СПИН и ППБ към Министерски съвет на адрес http://www.ncaids.government.bg/; на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на адресwww.aidsprogram.bg, както и на електронните страници на съответните общини.

КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на попълнените формуляри е 17.12.2008 г. ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО.

За допълнителна информация пишете на електронен адрес: ccm_bul@mh.government.bgПолезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]