BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИННационална програма 2017-2020 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2008-2015 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2001-2007 г.
Национална програма за профилактика и контрол на...

НОВА БРОШУРА

АКТУАЛНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 2014 - 2015 Г.
Картичка и плакат Световен ден за борба срещу...

НАЙ-НОВИЯТ НИ ВИДЕОКЛИП И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
НАЙ-НОВИТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И...

Най-новата брошура по туберкулоза

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


Лятно училище за превенция на ХИВ/СПИН ще се проведе в Ковачевци

07-07-2009
От днес до 13 юли, 2009г. в  Националния детски екологичен комплекс „Ковачевци” в община Радомир ще се проведе Лятно училище за млади хора –обучители на връстници от 14 общини по Компонент 7 „ Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора ” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.
Лятната инициатива в Ковачевци има за задача да се повиши капацитета на  пилотните общини за работа по подхода „Връстници обучават връстници” за превенция на ХИВ/СПИН в училище и да се подкрепи развитието на национална мрежа от обучители на връстници.
В лятното училище ще се включат 187 ученици, 17 учители, педагогически съветници и училищни психолози, 15 обучители на връстници от градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, София Стара Загора и Шумен.
Младите хора / на възраст от 14 до 18 години/ ще се подготвят  да работят като обучители на връстници в областта  на превенцията на ХИВ/СПИН  и промоцията на сексуалното и репродуктивно здраве. Училищните специалисти ще развиват практически умения да работят съвместно с младите хора обучители и заедно да сформират екипи за работа в училищата в пилотните общини. Участниците в лятната инициатива  ще работят в малки групи, а чрез ролеви игри и дискусии ще получат нужните занания и умения за превенция на ХИВ/СПИН в училище.
Основните задачи пред обучителните екипи в Лятното училище в Ковачевци са свързани с осигуряването на достъпна за участниците информация за контрацепция, нежелана бременност, полово-предавани инфекции, ХИВ/СПИН; изграждане на комуникативни умения, умения за споделяне и даване на обратна връзка, за изясняване на ценностни избори, за толерантност  към различието, за работа в екип.
Лятното училище в Ковачевци се провежда за шеста поредна година и до този момент там са били обучени 747 млади хора и  128  училищни специалисти, които успешно прилагат придобитите практически умения при работата си в 14-те пилотни общини.


Полезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]