BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИННационална програма 2017-2020 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2008-2015 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2001-2007 г.
Национална програма за профилактика и контрол на...

НОВА БРОШУРА

АКТУАЛНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 2014 - 2015 Г.
Картичка и плакат Световен ден за борба срещу...

НАЙ-НОВИЯТ НИ ВИДЕОКЛИП И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
НАЙ-НОВИТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И...

Най-новата брошура по туберкулоза

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” проведе обучения за разработване на местна стратегия за превенция на ХИВ в Стара Загора и Благоевград

29-06-2011

Членовете на местния обществен комитет за превенция на ХИВ/СПИН в Стара Загора, измежду които общински съветници, представители на общината, РЗИ, РИО, дирекция „Социално подпомагане”, лечебните заведения, местата за лишаване от свобода, Медицинския факултет на Тракийски университет и НПО стартираха подготовката за изготвяне на общинска средносрочна стратегия за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) в Стара Загора. Поводът бе обучителен семинар с цел превенция и контрол на ХИВ, организиран на 23-24 юни в община Стара Загора от Програма „Превенция и контролна ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.  Общинската стратегия за превенция от ХИВ/СПИ ще съответства на приоритетите на Националната стратегия за превенция и контрол на ХИВ и ще бъде предложена на редовна сесия на Общинския съвет - Стара Загора до края на 2011 г. Комитетът за превенция на ХИВ в областния град бе сформиран след решение на общинския съвет- Стара Загора през 2009 г.

 

Обучителен семинар се проведе и в Благоевград между 27-28 юни и бе предназначен за партньорите на Програмата на местно ниво - представители на НПО, РЗИ–Благоевград и регионалната дирекция „Социално подпомагане”. В община Благоевград съществува местен координационен офис по ХИВ/СПИ от 2005 г. , като заинтересованите страни изразиха волята си местния офис да се надгради до  местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИ.

По Програма „Превенция и контролна ХИВ/СПИН” са създадени 7 местни обществени комитети, като 3 от тях са изготвили и приели общински стратегии за превенция на ХИВ/СПИ – Видин, Пазарджик и Варна. Други 3 общини са в процес на подготвяне на подобен документ – Бургас, Плевен и Пловдив.

 

Обучителни семинари за разработване на местна стратегия  за превенция на ХИВ/СПИ са проведени до момента в седем общини с общо 117 участници в Благоевград, Бургас, Видин, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора. Представителите на обществените комитети придобиха знания за специфичните дейности и услуги за превенция на ХИВ/СПИ, за провеждане на епидемиологочен надзор, за работа на терен с представители на най-уязвимите към инфектиране с ХИВ групи, както и за провеждане на застъпнически кампании на местно ниво. Усвоените по време на семинарите знания и практически умения ще им помогнат в процеса на анализиране на ситуацията на местно ниво и разработването на общински стратегии за превенция на ХИВ и сексуално преносими инфекции.

Дейности по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” се осъществяват в 21 общини на страната, като в 10 от тях - Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора работят местни координационни офиси по СПИН, които   координират  изпълнението   на   дейностите   на   регионално   ниво. Целта е тези офиси да заработят като местни обществени комитети по превенция на ХИВ/СПИН. Към 30 юни 2011 г. 18 общини са подписали анекси към споразуменията за сътрудничество с министъра на здравеопазването.  Изграждането и функционирането на местните обществени комитети има за цел да изгради капацитета на местната власт за разработване и изпълнение на общинските стратегии за превенция на ХИВ/СПИ.Полезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]