BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИННационална програма 2017-2020 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2008-2015 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2001-2007 г.
Национална програма за профилактика и контрол на...

НОВА БРОШУРА

АКТУАЛНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 2014 - 2015 Г.
Картичка и плакат Световен ден за борба срещу...

НАЙ-НОВИЯТ НИ ВИДЕОКЛИП И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
НАЙ-НОВИТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И...

Най-новата брошура по туберкулоза

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


Подготвят професионалисти, грижещи се за деца в институции, в обучители по сексуално здраве и превенция от ХИВ

13-09-2011

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” започна обучение по здравно образование със специфичен фокус върху сексуалното здраве и превенцията на ХИВ/СПИН на 36 психолози, социални работници и представители на неправителствени организации, които работят с деца и младежи в специализирани институции. Обучаемите са професионалисти от домове за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ), социално-педагогически интернати (СПИ), комплекси за социални услуги за деца и семейства (КСУДС), социални учебно-професионални центрове (СУПЦ) и оздравителни училища (ОУ), както и представители на неправителствени организации, работещи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.

 

 10-дневният курс се провежда в Националния учебен комплекс на Българския червен кръст в Созопол и ще продължи до 21 септември. В резултат на обучението професионалистите от институциите за деца ще се научат да планират и водят часове по здравно образование със специален фокус върху сексуалното и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ/СПИН. Обучението в Созопол преминава под формата на учене чрез опит и преживяване, като участниците експериментират със собственото си поведение в защитената среда на малката група.  Тренингът за обучители по програми за здравно образование цели професионалистите в специализирани домове за деца и юноши да променят стила си на работа и да се стремят към изграждане на по-високо доверие между тях и младите хора. В психо-социалната им практика ще се добави работа с интерактивни методи, благодарение на които да поднасят на младежите знания и умения за здравословен начин на живот в нов и по-привлекателен учебен стил. В края на курса от обучаемите се очаква да повишат и чувствителността към собствената си личност, което ще допринесе за развитието на ефективна комуникация между тях и децата и младежите от специализираните институции, където работят. 

 

През 2010 година на подобно обучение по здравно образование със специфичен фокус върху сексуалното здраве и превенцията на ХИВ/СПИН бяха обучени 42 социални работници, както и представители на НПО, подполучатели по средства по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,  финансирана от Глобалния фонд за бораба със СПИН, туберкулоза и малария.Полезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]