BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИННационална програма 2017-2020 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2008-2015 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2001-2007 г.
Национална програма за профилактика и контрол на...

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


Разпространение на туберкулозата в Европейския регион на СЗО

28-03-2013

През 1993 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви туберкулозата за световен здравен проблем, който се нуждае от спешни мерки за действие. През 1995 г. СЗО разработи и лансира стратегия за пряко наблюдавано лечение на туберкулозата в съкратени срокове, наречена DOTS (Directly Observed Therapy, Short course). Основното в стратегията е осъществяване на микробиологично изследване, което поставя диагнозата на заболяването, и директно наблюдение на лечението особено в болнична обстановка, дали пациентът приема нужните медикаменти в правилните дози и на точни интервали от време, под наблюдението на медицинско или друго отговорно за целта лице.

Република България продължава да се намира на междинно ниво в сравнение с високата заболеваемост в страните от Източна Европа и Централна Азия и ниското разпространение на заболяването в страните от Западна Европа.

 

На 19.03.2013 г. Европейският център за превенция и контрол на заболяванията и Регионалния офис на СЗО за Европа публикуваха „Доклад за епидемиологичния надзор и мониторинг на туберкулозата в Европа – 2013 г.”. През 2011 г. 51 от общо 53 страни от Европейския регион на СЗО (без Сан Марино и Туркменистан) са регистрирани 380 366 случаи с туберкулоза (42 случаи на 100 000 население). Намалението на разпространението на заболяването е с 27% спрямо нивото през 2007 г. (53.6 на 100 000), с 5.6% спрямо 2010 г. (43.6 на 100 000) и с 5.7% средногодишно намаление за периода 2007-2011 г.

В 29-те страни от Европейския съюз са регистрирани 72 334 случаи с туберкулоза (14.2 на 100 000), с 4% по-малко от 2010 г. Най-висока е заболеваемостта (нови случаи и рецидиви) в страните с високо ниво на разпространение (над 20 на 100 000): Румъния (80), Литва (50), Латвия (38.8), България (29), Португалия (22.8), Естония (22.2 на 100 000).

В останалите 22 страни от региона през 2011 г. са регистрирани общо 308 032 случаи (честота 78.1 на 100 000). Най-висока заболеваемост е регистрирана в страните от бившия Съветски съюз: Таджикистан (90), Руска федерация (79), Украйна (76), Азърбейджан (70), Узбекизстан (52), Беларус (49), Армения (40.7), Босна и Херцеговина (36.2 на 100 000).

През 2011 г. са открити 12 751 случаи с ХИВ коинфекция. Разпространението на ХИВ сред новорегистрираните случаи с туберкулоза се изчислява на 6% - 3.6% в страните от ЕС/ЕИО и 6.5% в тези извън този регион. Три страни съобщават високи нива на ХИВ-позитивни пациенти с туберкулоза: Украйна (18.5%), Малта (16.7%) и Естония (15%).

През 2011 г. в Европейския регион са регистрирани 29 473 случаи с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) – нечувствителна едновременно към 2 от най-мощните лекарства за лечението й: Рифампицин и Изониазид. Честотата на MDR-TB е средно 14% от новите случаи, но е значително по-висока в Беларус (26%), Молдова (26.0%), Казахстан (30.3%), Узбекистан (35.1%) и Таджикистан (44.7%). Честотата на MDR-TB е средно 47.7% от случаите на повторно лечение, с най-високи стойности в Таджикистан (74.2%), Узбекистан (72.4%), Беларус (65.6%), Молдова (63.8%), Естония (57.7%), Русия (52.8%), Украйна (51.7%), Казахстан (51.3%).

През 2011 г. са регистрирани 381 случаи с екстензивнорезистентна туберкулоза (XDR-TB) – MDR-TB, резистентна към основните лекарства от втори ред, прилагани за лечението й. Те съставляват 11% от случаите с MDR-TB, тестувани към тези лекарства.

През 2013 г. акцентът на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и на Регионалния офис на СЗО за Европа е върху контрола на извънбелодробната туберкулоза, която е по-трудна за диагностициране и изисква прилагане на повече методи за диагностика.Полезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]