BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИННационална програма 2017-2020 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2008-2015 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2001-2007 г.
Национална програма за профилактика и контрол на...

НОВА БРОШУРА

АКТУАЛНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 2014 - 2015 Г.
Картичка и плакат Световен ден за борба срещу...

НАЙ-НОВИЯТ НИ ВИДЕОКЛИП И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
НАЙ-НОВИТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И...

Най-новата брошура по туберкулоза

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


Работна среща посветена на дейностите за здравно и сексуално образование ще се проведе в София

20-12-2006

Днес, 20 декември, от 14 часа в зала „Мати”, ще се проведе среща по случай приключването на работната 2006 година на Компонент 7 „Превенция на ХИВ сред младите хора във и извън училище” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Участие в срещата ще вземат представители на Програмата, общински координатори по Компонент 7, общинските мениджъри на Програмата, партньорски организации и консултанти, съпричастни с идеята за въвеждането на здравно и сексуално образование в учебната програма на българските училища, както и реализирането на дейности с такава насоченост извън училищна среда.

В програмата на работната срещата ще се включат ученици от Математическа гимназия „Константин Величков”, град Пазарджик, които ще представят театрална постановка за здравно образование по текстове на Шекспир.

В 13 общини в страната и 131 пилотни училища се реализират дейности по Компонент 7 „Превенция на ХИВ сред младите хора във и извън училище” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Усилията са насочени към изграждане на капацитет за здравно образование чрез подготовка на учители, педагогически съветници, млади хора – обучители на връстници и училищни медицински специалисти, както и към разработване и отпечатване на помагала за здравно образование.

В рамките на компонента се осъществява обучение по свободноизбираем предмет (СИП) за сексуално и репродуктивно здравно образование, целящо изграждането на жизненоважни умения сред подрастващите. От началото на изпълнение на проекта досега са обучени 264 учители и 8154 ученици в пилотните общини. Само през учебната 2005/6 г. с подкрепата на общинските администрации в 13 общини е осигурено такова обучение на 4291 ученици. Програмите, по които се обучават учителите и учениците, отговарят на стандартите на ООН и са базирани на подходите „Връстници обучават връстници" и „Здравно образование, базирано на изграждане на умения".

За изпълнението на дейностите по Компонент 7 през учебната 2005/6 год. Министерство на здравеопазването е сключило договори с 12 неправителствени организации и 30 училища на стойност 272 000 долара. За учебната 2006/7 договори се сключиха с 14 неправителствени организации, които ще реализират проекти в областта на здравното образование извън училище и с 46 училищни настоятелства.Проектите на неправителствените организации са на стойност 63 180 долара и ще бъдат осъществени с подкрепата на общински администрации, неправителствени организации и РИОКОЗ в 13 общини. 46-те училища ще получат финансиране на проекти за интервенцията “Развитие на училищна политика за сексуално здраве и превенция на ХИВ/СПИН”. Това са училища, които през последните две години са натрупали опит в работата по здравно образователни програми, насочени към развитието на жизненоважни и социални умения, промоция на сексуално и репродуктивно здраве, ограничаване на рисково сексуално поведение и превенция на ХИВ/СПИН сред подрастващи, неупотреба или намаляване на употребата на наркотици сред младите хора в прогимназиален и/или гимназиален етап.

Пилотни за Компонент 7 „Превенция на ХИВ сред млади хора във и извън училище” общини са: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пазарджик, Пловдив, Плевен, Русе, София, Стара Загора и Шумен.Полезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]