BG | EN
Програма към министерство на здравеопазването
Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

» „Подобряване на качеството в превецията на ХИВ в Европа”
» Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” проведе обучения за разработване на местна стратегия за превенция на ХИВ в Стара Загора и Благоевград
» Най-новите ни брошури
» Още информационни материали
» БиблиотекаНационална програма 2017-2020 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2008-2015 г.
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и...

Национална програма 2001-2007 г.
Национална програма за профилактика и контрол на...

НОВА БРОШУРА

АКТУАЛНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ 2014 - 2015 Г.
Картичка и плакат Световен ден за борба срещу...

НАЙ-НОВИЯТ НИ ВИДЕОКЛИП И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
НАЙ-НОВИТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И...

Най-новата брошура по туберкулоза

КАБКИС
Какво е КАБКИС? Това са кабинети за анонимно,...

Термини и съкращения
Термини (на български език) ХИВ-позитивен - това е...

Конкурси
ПОКАНА към лечебни заведения за заявяване на...


„Подобряване на качеството в превецията на ХИВ в Европа”

Съвместното действие (Joint Action) „Подобряване на качеството в превецията на ХИВ в Европа” е проект, който обединява 25 асоциирани и 20 колабориращи партньори от 26 страни-членки на Европейския съюз. България участва като колабориращ партньор. Проектът стартира на 01 март 2013 г. и е с продължителност 3 години. Съвместното действие има за цел да допринесе за постигане на целите в стратегията „Борба срещу ХИВ/СПИН в Европейския регион и съседните страни 2009-2013”.

Чрез съвместното действие ще се повиши ефективността от превенцията на ХИВ в Европа като се приложат инструменти за подобряване на качеството (Quality Improvement (QI) tools) и за гарантиране на качеството (Quality Assurance (QA) tools). Чрез проекта ще бъдат обучени минимум 60 обучителя и фасилитатори, за да се подкрепят най-малко 80 проекти и програми за превенция на ХИВ в целия регион и да се приложат механизмите за оценка на качеството.

Всяка страна избира ключови експерти, които да бъдат обучени. На национално ниво се избират проектите и програмите, които ще бъдат оценени. Съвместното действие ще даде нужните указания за всички партньори в този процес. На основата на резултатите от пилотното приложение на инструментите за оценка, чрез проекта ще бъде приета „Харта за качеството в превенцията на ХИВ” с консенсусно приети принципи и критерии за оценка и подобряване на качеството. Наръчник за прилагането на тези политики ще промотира интеграцията на тези инструменти в превантивните стратегии, политики и работни планове както на Европейско ниво, така и на регионално.

Координацията на съвместното действие се осъществява от Националния център по здравно образование в Кьолн, Германия - German Federal Centre for Health Education (BZgA). Съвместното действие се състои от 3 общи и 5 основни работни пакети, които се ръководят от партньори от Белгия, Швеция, Ирландия, Германия и Великобритания. 

За допълнителна информация - http://www.qualityaction.eu

България ще прилага инструмента Quality In Prevention – QIP. 

Файл на български език

 

Файл на английски език

 

 


Полезни връзки
» Български лекарски съюз
» Национална здравноосигурителна каса
» Позитивно за ХИВ/СПИН
» Министерство на здравеопазването
» ПРООН - България
» UNDP - Worldwide
» Глобален фонд за борба срещу СПИН,...
» Световна Здравна Организация
» UNAIDS
» Национален комитет по профилактика...
» Изпълнителна агенция по лекарствата
» Национален съвет по наркотичните...
» Национален център по хигиена,...
» Health Media Group
» Национален център по здравна...
» Международен институт по...
» Български сайт за ХИВ/СПИН
» Столична Регионална Инспекция за...
» Национален осигурителен институт
» Национален статистически институт

[Още]